01 May 2016
May 1, 2016

Program Ulang Kaji I 2016

0 Comment

Dalam bulan April, Modul Ulang Kaji terbitan Edubest digunakan sebagai bahan ulang kaji dan latih tubi untuk menyediakan murid dan pelajar Edubest untuk menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Modul Ulang Kaji ini merangkumi tatabahasa atau sistem bahasa dan penulisan. Modul kami telah direka khas berdasarkan kehendak KSSR dan format UPSR terbaharu. read more →

12 Sep 2015
September 12, 2015

Program Ulang Kaji II 2015

0 Comment

Dalam bulan September, Module Ulang Kaji terbitan Edubest digunakan sebagai bahan ulang kaji dan latih tubi untuk menyediakan murid dan pelajar Edubest untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun. Modul Ulang Kaji ini merangkumi tatabahasa atau sistem bahasa dan penulisan. Bagi memperkukuh penguasaan kemahiran yang dipelajari dalam kelas, pelajar kami juga akan membuat latihan secara atas talian. read more →